پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

shamrak construction

بازدید: 92
نام شناور: shamrak construction
سال ساخت: 1973
نوع شناور: Accommodation Barge
مالک/نماینده: ajmanmarine
شماره تماس: ‎050-2253129
شماره فکس: ‎06-7470970