پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

Borhan 3

بازدید: 464
نام شناور: بارج اسکان برهان 3
سال ساخت: 2011
نوع شناور: Accommodation Barge
مالک/نماینده: شرکت برهان دریا
شماره تماس: ‎021-88493159
شماره فکس: ‎021-88493159

بارج برهان۳:

بارج برهان۳: شناور ۴۰۰۰ تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت ۱۲۰ نفر به همراه جرثقیل ۴۰۰ تنی منصوبه بر روی آن (ساخته شده در سال ۲۰۱۱) بارج اسکان

بارج برهان۳: شناور ۴۰۰۰ تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت ۱۲۰ نفر به همراه جرثقیل ۴۰۰ تنی منصوبه بر روی آن

PDF رزومه شرکت

دانــلــود