پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
تصویر مشخصات تصویر مشخصات
  • نام شناور: NEPTUNE CRESCENT
  • نوع شناور: utility vessel
  • سال ساخت: 1983