۲ مهر, ۱۳۹۶

Diamond-1

بازدید جدید: 127 مشاهده
نام شناور: Diamond-1
سال ساخت: 2010
مالک/نماینده: شرکت برهان دریا
شماره تماس: 021-88493159
شماره فکس: 021-88493159
شناور پشتیبانی کارگاهی و یدک کش دیاموند با ظرفیت اسکان 50 نفر پرسنل شامل کرو شناور شناور ، دباموند، شناور پشتیبانی ، شناور یدک کش، شناور اسکان

PDF مشخصات شناور

دانــلــود
شناور پشتیبانی Diamond-1 d 765x510