پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تماس با ما

مشهد،خیابان احمدآباد، بین پاستور و قائم، ساختمان نور، طبقه۲،واحد۸ |کد پستی : ۹۱۸۳۸۱۱۱۱۱
تلفن های تماس: ۰۵۱۳۸۴۶۷۱۴۴   تلفن مستقیم   واحد تبلیغات :   ۰۹۳۷۶۷۰۹۸۲۰   
دورنگار: ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۹۶