مرور

ساخت و تعمیر انواع شناورها

درسان ترکیه

مشاوره در زمینه طرحهای صنعتی دریایی ساحلی و فراساحلی، طراحی شناورها و تجهیزات دریایی، ساخت شناورها وتجهیزات شناوری،…

پارس کشتی پولاد

طراحی، ساخت و تعمیر انواع شناورهای دریایی لندینگ کرافت، بارج، اسکله شناور، پانتون و سایر انواع سازه های دریایی و…

عظیم گسترش هرمز

شرکت عظیم گسترش هرمز با تکیه بر مدیریت نوین، مدیران کارآمد و با تجربۀ صنعت دریایی، متخصصین و کارشناسان آشنا به…

بوت سرویس ایران

شرکت کشتی سازی بوت سرویس ایران پس از یک دهه  فعالیت بازرگانی در سال 1382 با هدف تولید و ساخت انواع شناور دریایی در…