۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی
نام شرکت زمینه فعالیت

شرکت ایده پویان انرژی

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها، پیش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

صنایع فراساحل صف

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مبین سازه گستر خلیج فارس

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

ساخت و تعمیر انواع شناورها، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

تاسیسات دریایی ایران

خدمات حفاری، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

پارس دریابان قشم

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مهندسی و مدیریت صف رزموند

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، مدیریت پروژه، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی