۲۶ مرداد, ۱۳۹۶

تاسیسات ساحلی و فراساحلی
نام شرکت زمینه فعالیت

شرکت فراز صنعت صدر

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت و نصب ايستگاه هاي تقليل فشار

فراساحل ایران

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، خدمات دریایی و بندری

خدمات دریایی دریا مهر

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، تامین تجهیزات، تامین کننده جرثقیل و ماشین آلات، تولید، توزیع و انتقال نیرو، حمل و نقل دریایی، خدمات دریایی و بندری

درسان ترکیه

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، ساخت و تعمیر انواع شناورها

توسعه سازه‌های دریایی تسدید

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مهندسی سازه دریایی رال

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، سازه های ساحلی و موج شکن، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

مهندسی و مدیریت صف رزموند

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، مدیریت پروژه، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

گروه صنعتی مطلق

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، طراحی و ساخت تجهیزات