پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

ثبت آسان و سریع شرکت شما

ثـبـت اطـلـاعـات شـرکـت شـمـا
نام شرکت زمینه فعالیت

مهندسی و مدیریت صف رزموند

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, مدیریت پروژه, مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

شرکت ایده پویان انرژی

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها, پیش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری, مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی, مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مهندسی و توسعه دریا صنعت انرژی

تامین تجهیزات, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

نفت سازه قشم

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

شرکت مهندسی و ساخت طرقه انرژی

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

ساخت و تعمیر انواع شناورها, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

تاسیسات دریایی ایران

خدمات حفاری, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی