ثبت آسان و سریع شرکت شما

ثـبـت اطـلـاعـات شـرکـت شـمـا
نام شرکت زمینه فعالیت

درسان ترکیه

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, ساخت و تعمیر انواع شناورها

مفتاح دریا

تامین تجهیزات, حمل و نقل دریایی, خدمات دریایی و بندری, ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید درویشی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید تمجیدی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی پارس

تامین تجهیزات, ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز

ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتی سازی اروندان

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید جولایی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتی سازی صدرا نکا

ساخت و تعمیر انواع شناورها

بوت سرویس ایران

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی ساحل اروند

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

ساخت و تعمیر انواع شناورها, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مجتمع‌ کشتی‌ سازی‌ و صنایع‌ و فراساحل‌ ایران

ساخت و تعمیر انواع شناورها

شناوران سـازان کارون

ساخت و تعمیر انواع شناورها

ندیم گسترش خلیج فارس

ساخت و تعمیر انواع شناورها

پارس کشتی پولاد

ساخت و تعمیر انواع شناورها

عظیم گسترش هرمز

دکل های حفاری دریایی Jack up, ساخت و تعمیر انواع شناورها