ثبت آسان و سریع شرکت شما

ثـبـت اطـلـاعـات شـرکـت شـمـا
نام شرکت زمینه فعالیت

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

تامین تجهیزات, حمل و نقل دریایی, خدمات دریایی و بندری

بهین سازان صنعت دریا

تامین تجهیزات, تعمیر و نگهداری ماشین آلات

کشتیرانی دریا بار هستی

تامین تجهیزات, حمل و نقل دریایی, خدمات دریایی و بندری

کشتیرانی کیش آکوانتیس

بهداشت، ایمنی و محیط زیست, تامین تجهیزات, تامین نیروی انسانی, خدمات دریایی و بندری

مفتاح دریا

تامین تجهیزات, حمل و نقل دریایی, خدمات دریایی و بندری, ساخت و تعمیر انواع شناورها

خدمات دریایی دریا مهر

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, تامین تجهیزات, تامین کننده جرثقیل و ماشین آلات, تولید، توزیع و انتقال نیرو, حمل و نقل دریایی, خدمات دریایی و بندری

پرگا سیران

تامین تجهیزات, طراحی و ساخت تجهیزات

صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی پارس

تامین تجهیزات, ساخت و تعمیر انواع شناورها

تامکو

تامین تجهیزات, تامین کننده جرثقیل و ماشین آلات, تعمیر و نگهداری ماشین آلات

بهین سازان صنعت دریا

تامین تجهیزات, تعمیر و نگهداری ماشین آلات

صدفکاران بوشهر

تامین تجهیزات

دریا تامین تجهیز

تامین تجهیزات

شرکت اندیشه فن آوری ام روز

تامین تجهیزات

صنایع پمپ سازی نوید سهند

تامین تجهیزات

بازرگانی پارکو

تامین تجهیزات, تعمیر و نگهداری ماشین آلات

رکسان پارسیان

تامین تجهیزات

مهندسی و توسعه دریا صنعت انرژی

تامین تجهیزات, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

دانش پویان صنعت

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, تامین تجهیزات

موتور و توربین اورانوس صنعت

تامین تجهیزات, تعمیر و نگهداری ماشین آلات

آرام شناور کیان قشم

تامین تجهیزات, خدمات دریایی و بندری