ثبت آسان و سریع شرکت شما

ثـبـت اطـلـاعـات شـرکـت شـمـا
نام شرکت زمینه فعالیت

دانش پویان صنعت

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, تامین تجهیزات

گروه شرکت های کیش رو آبی

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, خدمات دریایی و بندری

مهندسی و توسعه دریا صنعت انرژی

تامین تجهیزات, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

سازه فرافن

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها, مدیریت پروژه, مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت کند و کاو انرژی پارس

خدمات حفاری

نفت سازه قشم

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

تهران جنوب

مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت تکین کو

بازرسی فنی

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها, تعمیر و نگهداری تاسیسات

شرکت مهندسی و ساخت طرقه انرژی

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

کشتی سازی صدرا نکا

ساخت و تعمیر انواع شناورها

بوت سرویس ایران

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع فراساحل صف

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

توسعه سازه‌های دریایی تسدید

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مبین سازه گستر خلیج فارس

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مهندسی سازه دریایی رال

تاسیسات ساحلی و فراساحلی, سازه های ساحلی و موج شکن, مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

آسفالت طوس

مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صنایع دریایی ساحل اروند

ساخت و تعمیر انواع شناورها

ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

ساخت و تعمیر انواع شناورها, مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی