۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

آموزش
ارسال جهت بخش آموزش
  • ویدئوهای آموزشی
  • برنامه های آموزشی
  • نشریات
  • معرفی کتاب
  • مقالات
نام مقاله نوع فایل گروه مشاهده دانلود
بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها pdf
پاکسازی ناخالصی‌های نفتی از آب بر پایه‌ی فناوری نانو pdf
پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز pdf
حفاری در آبهای عمیق با استفاده از تکنولوﮋی ABS pdf
حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب pdf
دستور العمل تهیه گزارشات HSE pdf
روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه­های اکتشافی حوضه خزر جنوبی pdf
سیستم های اندازه گیری نفت و گاز (Metering System) pdf
شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت pdf
طرح رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز pdf
کاربرد لوله های پلی اتیلن در پروژه های دریایی pdf
گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
مدیریت گازهای مشعل در صنایع نفت و گاز pdf
مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آب‌های عمیق دریای خزر pdf
مهندسی ارزیابی پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری pdf
هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت pdf