۲ مهر, ۱۳۹۶

Borhan 3

بازدید جدید: 193 مشاهده
نام شناور: بارج اسکان برهان 3
سال ساخت: 2011
نوع شناور: Accommodation Barge
مالک/نماینده: شرکت برهان دریا
شماره تماس: 021-88493159
شماره فکس: 021-88493159

بارج برهان3:

بارج برهان3: شناور 4000 تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت 120 نفر به همراه جرثقیل 400 تنی منصوبه بر روی آن (ساخته شده در سال 2011) بارج اسکان بارج برهان3: شناور 4000 تنی مسکونی با امکانات رفاهی جهت اقامت 120 نفر به همراه جرثقیل 400 تنی منصوبه بر روی آن

PDF مشخصات شناور

دانــلــود
بارج اسکان Borhan 3 b3 765x510