۱ مهر, ۱۳۹۶

نتایج مقالات
نام مقاله نوع فایل گروه مشاهده دانلود
گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها pdf
پاکسازی ناخالصی‌های نفتی از آب بر پایه‌ی فناوری نانو pdf
طرح رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز pdf
مهندسی ارزیابی پروژه های تامین مالی وسرمایه گذاری pdf
سیستم های اندازه گیری نفت و گاز (Metering System) pdf
حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب pdf
شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت pdf