۱ مهر, ۱۳۹۶

لیست مشاوران الف – ی

ا

 

ب

 

پ

 

ت

 

ث

 

ج

 

چ

 

ح

 

خ

 

د

 

ذ

 

ر

 

ز

 

ژ

 

س

 

ش

 

ص

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

 

غ

 

ف

فن آوری فراساحلی دلتا:انجام کلیه فعالیت های مهندسی خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری تأسیسات فرا ساحلی

ق

 

ک

 

گ

 

م

 

ن

نفت سازه قشم:طراحی پایه و تفصیلی، خرید، ساخت و نصب انواع سکوهای دریایی و روسازه ها، ساخت و تعمیر انواع شناور ها

ناورود: تهیه طرح مشاوره و اجرای کلیه امور ساختمانی، سد سازی، زه کشی، هفرودگاه، راه آهن، لوله کشی گاز ، نفت، تأسیسات دریایی

و

 

ه

 

ی