نیاز به چارتر شناور سوپلای

بازدید: 2
تلفن: ‎09128721877
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

نیاز به چارتر شناور سوپلای ۳۰۰ متر مربع عرشه + اسکان ۲۵ مسافر جهت پروژه غواصی
شماره های تماس: ۰۹۱۲۸۷۲۱۸۷۷ – ۰۹۱۱۸۲۹۸۲۹۹
ایمیل: sh_shadmanfeat@yahoo.com