پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مهندس دوم زیر ۳۰۰۰

بازدید: 102
تلفن:
فکس:
وب سایت:
آدرس: استان فارس

اینجانب پگام فیضی دولت ابادی در سمت مهندس دوم زیر ۳۰۰۰ و مکانیک کار ساکن استان فارس باآشنایی،

با موتورهای yanmar/skl/mitsubishi/cummins/mvm/nigata آمادگی خود را جهت همکاری و فعالیت روی شناور به

صورت حقوق توافقی و حسن انجام در کار اعلام میکنم.

شماره تماس: ۰۹۱۷۱۳۵۷۸۸۲ /  ۰۹۳۷۰۱۵۸۲۸۴