پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B ، یک دستگاه سطح C ، سه دستگاه سطح D توربین گازی زیمنس مدل SGT-600 و تامین قطعات مطابق شرح پیمان

بازدید: 204
تلفن: ‎38132310-071
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

فراخوان مناقصه شرکت گاز

فراخوان مناقصه شماره س – ۹۶ -۴۰ (عمومی/ دو مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد عملیات “تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B ، یک دستگاه سطح C ، سه دستگاه سطح D توربین گازی زیمنس مدل SGT-600 و تامین قطعات مطابق شرح پیمان” را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی و معرفی نماینده ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و سایر مستندات ماده ۸ ؛ به نشانی قید شده در “ماده ۲” مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره ۰۷۱۳۸۴۰۷۷۷۶ (پیگیری نمابر ۰۷۱۳۸۱۳۲۶۳۱) امکان پذیر می باشد.

۱) موضوع مناقصه: ” تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح B ، یک دستگاه سطح C ، سه دستگاه سطح D توربین گازی زیمنس مدل SGT-600 و تامین قطعات مطابق شرح پیمان “

۲) نام و نشانی مناقصه گزار: شیراز _ بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز _ امور پیمانها

۳) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از ۳.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ (سه میلیارد و دویست و بیست میلیون ) ریال که براساس تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد :

الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب ۷۸۴۶۳۳۰۰۱۵ بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه ۵ عملیات انتقال گاز

پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

چ) وثیقه ملکی معادل ۸۵% ارزش کارشناسی رسمی آن

ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تبصره یک : ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

۴) مبلغ تامین منابع مالی: ۹۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (نود و پنج میلیارد) ریال(این مبلغ صرفا به منظور معادل سازی ارائه سوابق کاری در فرآیند ارزیابی کیفی ملاک عمل واقع خواهد شد.):

۵) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه :

۱-۵) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی و کاربرگ معیارهای فنی بازرگانی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۹۶ می باشد.

۲-۵) عودت اسناد “استعلام ارزیابی کیفی” : پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۱/۱۲/۹۶ در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها ، تحویل داده می شود.

۳-۵) “مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد” و همچنین هماهنگی “مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان” برای مناقصه گران حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی در دعوتنامه تعیین و به اطلاع می رسد.

۴-۵)گشایش پیشنهادها: پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان عودت “تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار”،”اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی بازرگانی”و”پاکت پیشنهاد قیمت” اطلاع رسانی خواهد شد.

۶) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارت از ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ریال که مناقصه گران می بایست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.

۷) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.

۸) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :

۱-۸) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیات وزیران

۲-۸)ارائه تصویر برابر اصل از کلیه مدارک “گواهی صلاحیت معتبر رتبه ۵ نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه” یا “گواهینامه معتبر تعمیرات اساسی و ماشینهای دوار از معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در رشته ، گرایش و مدل توربین موضوع مناقصه” و علاوه بر ارائه یکی از ۲ گواهی ذکر شده “گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” الزامی می باشد.

۳-۸) ارائه تصویر برابر اصل کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۵

۹) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان ۳۱۵۲۳۰۳ و سایتwww.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.

تلفن تماس: ۰۷۱۳۸۱۳۲۳۱۰

آگهی نوبت اول : ۲۸/۱۱/۹۶

آگهی نوبت دوم : ۳۰/۱۱/۹۶
روابط عمومی منطقه ۵ عملیات انتقال گاز