لوله های فلنج دار فلکسیبل

بازدید: 2
تلفن:
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

-ساخت انواع لوله های فلنج دار فلکسیبل در ابعاد مختلف
(رابط بین منیفولد موتور و محفظه خروجی دود موتورخانه)
شرکت دریا گستر اسپانه / شهبازی
۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱