فروش بارج

بازدید: 2
تلفن: ‎09124448125
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

فروش بارج بالاست ۲۰۰۰تنی /۲۰۱۱ چین

فروزان نهاد: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵