فروشگاه و خدمات دریایی اقیانوس نیلی

بازدید: 2
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: بوشهر، خیابان صلح آباد، جنب کارخانه یخ سازی وزیری

فروشگاه و خدمات دریایی اقیانوس نیلی
(نماینده رسمی شرکت دریا ایمن هرمز بوشهر)
فروش تجهیزات ایمنی، دریایی و ناوبری
سرویس انواع لایف و کپسول های آتش نشانی
حمل از درب فروشگاه به کارگاه رایگانمی باشد.

آدرس فروشگاه: بوشهر، خیابان صلح آباد، جنب کارخانه یخ سازی وزیری
آدرس کارگاه: دلوار، محمد عامری
شماره تماس: ۳۳۵۴۳۴۳۸
موبایل: ۰۹۱۷۳۷۷۵۵۹۱ – ۰۹۱۷۱۷۶۸۵۴۵ – ۰۹۱۷۶۴۳۶۰۹۹