تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری

بازدید: 1
تلفن: ‎09121027802
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری

شرکت کشتیرانی آراگشت کیش (سهامی خاص)
صدور گواهینامه های مربوطه
همکاری و ارائه خدمات در تمام بنادر کشور

دفتر مرکزی کیش
شعبه۱: بندر لنگه

کاپیتان نجومی: ۰۹۱۲۱۰۲۷۸۰۲
مهندس زادع پور: ۰۹۱۷۰۶۳۱۰۰۱
مهندس شهبازی: ۰۹۱۷۷۱۶۰۷۱۸