پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

بیمه شناورهای صیادی

بازدید: 52
تلفن:
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

صدور تخصصی بیمه نامه کلیه شناورهای صیادی با تعهدات کامل (کلوز ۲۸۰ برای لنج ها و کلوز ۲۸۹ برای قایق ها و بیمه مسئولیت کارکنان با ۹ کلوز سازنده )
( دارای مجوز بیمه مرکزی و درسطح کشور)
شماره تماس: ۰۲۱۴۴۷۶۴۶۱۶-۸