انواع لنگر

بازدید: 1
تلفن: ‎09124448125
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: تهران، اتوبان چمران

لنگر در وزنهای  متعدد ۴۰۰-۷۰۰و… با زنجیر

شرکت امواج نیلگون سینا: ۰۲۱۶۶۱۲۱۳۸۱
فروزان نهاد: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵