ادوات دریایی، ناوبری و صیادی

بازدید: 3
تلفن: ‎09166324817
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: آبادان

فروشگاه عارف عیدانى . عرضه کننده کلیه ادوات دریایى، ناوبرى و صیادى.

آدرس: آبادان، خیابان امام، بین خیابان انورى و خاقانی

تلفن ۰۹۱۶۶۳۲۴۸۱۷ – ۰۶۱۵۳۲۴۰۵۶

  خرید تجهیزات دریایی