اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی

بازدید: 4
تلفن: ‎09113143972
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: تهران

تانکر ۱۲۰۰ تنی با طول۵۵ وآبخوری ۴.۶ برای بار تمیز آماده اجاره سفری و زمانی است .
لطفا درخواست را به آدرس ایمیل زیر بفرستید.

شماره تماس:  ۱۶- ۰۲۱۷۷۶۵۰۶۱۵
موبایل: ۰۹۱۱۳۱۴۳۹۷۲

Chartering@sepanta-shippingline.com

تانکر 1200 تنی

تانکر 1200 تنی