۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

‎بوش سیلندر تولید شده جهت موتور دیزل سنگین

بازدید: 3
موبایل: 09131652949
محل: --
قیمت: --

‎بوش سیلندر تولید شده جهت موتور دیزل سنگین

شرکت دریا گستر اسپانه
‎قطر داخلی ٢٧۵ میلیمتر و طول٨٠٠ میلیمتر
Cylinder liner bore: 275mm

شهبازی: ۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱

‎بوش سیلندر ‎بوش سيلندر ‎بوش سيلندر توليد شده جهت موتور ديزل سنگين photo 2017 05 30 04 19 46

‎بوش سيلندر ‎بوش سيلندر ‎بوش سيلندر توليد شده جهت موتور ديزل سنگين photo 2017 05 30 04 19 46 765x510