۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

یدک کش ۳ موتور آماده جهت چارترینگ

بازدید: 6
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

یدک کش ۳ موتور آماده جهت چارترینگ

شماره تماس:۰۹۱۲۶۱۰۰۷۳۴

اجاره یدک کش یدک کش یدک کش 3 موتور آماده جهت چارترینگ offshore05 765x510