۲ شهریور, ۱۳۹۶

گروه کارشناسان و مشاوران دریایی

بازدید: 8
موبایل: 0917 776 8955
محل: بوشهر
قیمت: --

گروه کارشناسان و مشاوران دریایی شامل کارشناسان رسمی دادگستری که دارای مدارک سرمهندسی نامحدود و دکترای کشتی سازی و فرماندهی نامحدود در بوشهر
تلفن تماس
۰۹۱۷ ۷۷۶ ۸۹۵۵