۱ مهر, ۱۳۹۶

گازوئیل پالایشگاه آبادان

بازدید: 8
موبایل: 09123389592
محل: --
قیمت: --

۳۰۰۰۰تن گازوییل پالایشگاه آبادان به قیمت  لیتری ۱۴۰۰ تومان آماده عقد قرارداد می باشد.

فضی: ۰۹۱۲۳۳۸۹۵۹۲