۲ مهر, ۱۳۹۶

کشتی کارگو ۵ تا ۱۰ هزار تنی

بازدید: 9
موبایل: 09161319259
محل: --
قیمت: --

کشتی کارگو برای حمل ۵ هزارتن قیر بشکه از بندرعباس به قطر برای دو سفر کرده مورد نیاز است
شماره تماس:  ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۵۹ فرهادنژاد