۲ مهر, ۱۳۹۶

کشتی ال پی چی آماده برای قرارداد زمانی و سفری

بازدید: 7
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

کشتی ال پی چی با ظرفیت حمل ۴۶۵۰ تن در خلیج فارس آماده برای قرارداد زمانی و سفری است.
قیمت حمل تا کراچی. تنی. ۵۲ دلار
قیمت حمل تا یمن. تنی. ۸۷. دلار
قیمت زمانی. روزی. ۱۳۰۰۰ددلار

۰۲۱-۷۷۶۵۰۶۱۵-۱۶