۱ مهر, ۱۳۹۶

کانتینر خشک و یخچالی

بازدید: 6
موبایل: 09173729520
محل: --
قیمت: --

راه اندازی سرویس کانتینری از بندر بوشهر و بندرعباس به قطر

(کانتینر خشک و یخچالی)

خط کشتیرانی پاسارگاد

شماره های تماس:

۰۹۱۷۳۷۲۹۵۲۰