۱ مهر, ۱۳۹۶

کار روی شناور

بازدید: 19
موبایل: 09356859418
محل: --
قیمت: --

افراد ذیل برای کار روی شناور DP مورد نیاز میباشند:
۲nd ENG unlimited
۳rd ENG unlimited
ETO familiar with DP
CH/ Off unlimited with basic DP
۲nd Off unlimited with basic DP
CH steward
تماس در ساعات اداری:  ۰۲۱ – ۸۸۳۲۶۲۱۴ داخلی ۱۸۱
ناطقی: ۰۹۳۵۶۸۵۹۴۱۸