۲ شهریور, ۱۳۹۶

یک دستگاه جرثقیل(grove)

بازدید: 2
موبایل: 09307497680
محل: --
قیمت: 160.000.000تومان

یک دستگاه جرثقیل(grove)
۵۰ ton
بوم تلسکوپی ،اتاق متحرک ،ساخت امریکا
برای فروش
شماره تماس: ۰۹۳۰۷۴۹۷۶۸۰