۱ مهر, ۱۳۹۶

یدکش و بارج ۵هزار تن جهت حمل موجود میباشد.

بازدید: 39
موبایل: 09199338694 09199338695
محل: تهران
قیمت: --

یدکش و بارج ۵هزار تن جهت حمل موجود میباشد.

۰۹۱۹۹۳۳۸۶۹۴
۰۹۱۹۹۳۳۸۶۹۵

یدک کش و بارج يدكش و بارج 5هزار تن جهت حمل موجود ميباشد. images 2 765x510