۱ مهر, ۱۳۹۶

ورق آلومینیوم

بازدید: 3
موبایل: 22981098
محل: --
قیمت: --

شرکت عصر صنعت اشراق
ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ اروپایی از ضخامت ۰.۵ تا ۱۲۰ میلیمتر
ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ اروپایی از ضخامت ۲ تا ۲۵۰ میلیمتر
ورق آلومینیوم ۵۰۸۳اروپایی از ضخامت ۱ تا ۱۰۰ میلیمتر
ورق آلومینیوم ۵۷۵۴ اروپایی از ضخامت ۰.۵ تا ۲۷ میلیمتر
تمام محصولات دارای گواهی آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی می باشند.
تلفن:۲۲۹۸۱۰۹۸
فکس:۲۲۹۸۱۰۹۹
www.asealu.com