۲ شهریور, ۱۳۹۶

نیاز به چارتر شناور سوپلای

بازدید: 8
موبایل: 09128721877
محل: --
قیمت: --

نیاز به چارتر شناور سوپلای ۳۰۰ متر مربع عرشه + اسکان ۲۵ مسافر جهت پروژه غواصی
شماره های تماس: ۰۹۱۲۸۷۲۱۸۷۷ – ۰۹۱۱۸۲۹۸۲۹۹
ایمیل: sh_shadmanfeat@yahoo.com