۲ مهر, ۱۳۹۶

نیاز به مهندس سوم

بازدید: 14
موبایل: ۰۹۱۷۲۹۱۰۷۹۱
محل: --
قیمت: --

به تعدادی مهندس سوم باسابقه جهت کار نیازمندیم در شرکت کشتیرانی مروارید بندرپل ؛ تلفن تماس ۰۹۱۷۲۹۱۰۷۹۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ لطفآ تماس بگیرید و همچنین مدارک خود را به شماره تلگرام ۰۹۳۸۴۶۶۲۴۲۶ ارسال کنید