۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

نیازمند شناور سوپلای بوت

بازدید: 13
موبایل: ۰۹۳۵۹۱۷۵۰۳۵
محل: --
قیمت: --

یک شناور سوپلای بوت برای یه پروژه ۱۴روزه در عسلویه مورد نیاز می باشد
اتاق برای اقامت ۱۱ نفر داشته باشد
گواهی نامه های شناور کامل باشد
فضای دک مناسب جهت ۲ عدد مخزن.یک کانتینر۶متری داشته باشد
شماره تماس: ۰۹۳۵۹۱۷۵۰۳۵