۲ شهریور, ۱۳۹۶

میل لنگ

بازدید: 1
موبایل: 09131652949
محل: --
قیمت: --

میل لنگ های موتور های یانمار و میتسوبیشی (موجود در انبار)

Yanmar ➡️ ۶AYM-6LA-6KH-6HA-6KE
Mitsubishi➡️S6R-S6B-S6A3-S6A

میل لنگ ميل لنگ ميل لنگ 8599

شرکت دریا گستر اسپانه/شهبازی
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱
۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹

ميل لنگ ميل لنگ ميل لنگ 8599 765x510