۲ مهر, ۱۳۹۶

موتور دریایی

بازدید: 9
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

موتور دریایی با قدرت ۲۵۰۰ اسب با گربکس و شفت و پروانه کامل MTU ساخت آلمان برای ناوچه . …. تحویل در محل

۰۹۲۱۲۰۱۳۱۵۴ عسگری

موتور دریایی موتور دریایی موتور دریایی agahi motor02

موتورهای دریایی موتور دریایی موتور دریایی agahi motor01

 

موتورهای دریایی موتور دریایی موتور دریایی agahi motor01 765x510