۳ مهر, ۱۳۹۶

صنایع دریایی شهید جولایی

بازدید: 300
شماره تلفن: 3 - 02155245352
شماره فکس: 02155245351
وب سایت:
پست الکترونیک:
آدرس: تهران ـ کیلومتر 14 جاده ساوه ـ بعد از پل شاتره ـ مجتمع صنایع دریایی شهید جولایی
گواهینامه ها:
تهران ـ کیلومتر 14 جاده ساوه ـ بعد از پل شاتره ـ مجتمع صنایع دریایی شهید جولایی