۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

صنایع دریایی شهید تمجیدی

بازدید: 249
شماره تلفن: 4210050 - 0181
شماره فکس: 4210052 - 0181
وب سایت:
پست الکترونیک:
آدرس: بندرانزلی ـ خیابان تکاوران ـ خیابان صید صنعتی ـ مجتمع صنایع دریایی شهید تمجیدی
گواهینامه ها:

مجتمع کشتی سازی شهید تمجیدی از سال ۱۳۷۵ و با دستور مقام معظم رهبری در بندر انزلی به منظور طراحی و ساخت کشتی و شناورهای دریایی نظامی و تجاری شروع به فعالیت کرده که فعالیت های ارزشمندی در حوزه ساخت شناورهای دریایی داشته است. طراحی و ساخت ناوشکن جماران دو و ناوچه کلاس پیکان  از مهمترین افتخارات این مجموعه است.