۱ مهر, ۱۳۹۶

لیسانس متالوژی

بازدید: 7
موبایل: ۰۹۱۶۳۹۱۵۲۷۱
محل: --
قیمت: --

جوادمحمدموسایی
لیسانس مهندسی مواد و متالورژی استخراجی
دارای کارت پایان خدمت
دارای مدرک کامپیوتر icdl 1&2
دارای کارت سلامت نامحدود
دارای مدرک safety officer افسر ایمنی
دارای مدرک کاربر موتور ریز ۷۵۰ کیلووات
دارای مدرک ایمنی چهارگانه نامحدود
شماره تماس : ۰۹۱۶۳۹۱۵۲۷۱
آماده همکاری می باشم