۲ شهریور, ۱۳۹۶

کلیه تست هاى بازرسى فنى ساحلى فراساحلى

بازدید: 6
موبایل: ٠٩٣٧٣٤٠١٠٣٥
محل: جنوب
قیمت: --

پوشش دهى کلیه پروژه هاى اجرایى نظارتى و بازرسى فنى ساخت سازه استراکچر،سند بلاست رنگ و مونتاژ و جوش و هیدرو استاتیک کلیه تست هاى بازرسى فنى و ….ساحلى فراساحلى، ،ساخت مخازن ،سوله و کلیه موارد سازه ایى
همراه با کلیه تجهیزات و ماشین الات همراه با اکیپ مجرب کارگاهى
٠٩٣٧٣۴٠١٠٣۵کلیه تست هاى بازرسى فنى ساحلى فراساحلى