۱ مهر, ۱۳۹۶

فروش قیر ۶۰/۷۰

بازدید: 8
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

فروش قیر ۶۰/۷۰
کارخانه خصوصی
تحویل FOB بندرعباس
به صورت بشکه ۱۸۵ کیلویی
قیمت: ۱۰$ زیر قیمت پاسارگاد و جی
ماهیانه تا ۴۰ هزار تن قابل تامین است.
تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۹۰۸۶۴۴۵۳
نحوه پرداخت ۵۰ درصد پیش پرداخت به حساب کارخانه ۵۰ درصد هم قبل از BL

قیر 60 70 قیر ۶۰/۷۰ فروش قیر ۶۰/۷۰ offshore26 765x510