۱ مهر, ۱۳۹۶

فرمانده چوبی زیر ۵۰۰

بازدید: 3
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

رضا پاریاب هستم، فرمانده چوبی زیر پانصد تن و فلزی زیر ۱۵۰ تن می باشم در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: ۰۹۱۱۲۵۲۵۵۱۶
۰۹۳۷۰۶۳۴۲۲۶