۱ مهر, ۱۳۹۶

فراورده های شیمیایی دریایی، خمیر اب یاب و نفت یاب

بازدید: 4
موبایل: 02144280444
محل: تهران، بوشهر، بندرعباس
قیمت: --

شرکت پاک کوشش کار تولید کننده فراورده های شیمیایی دریایی، خمیر اب یاب و نفت یاب دارای نمایندگی در بوشهر و بندرعباس
۰۲۱۴۴۲۸۰۴۴۴

انواع فرآورده های شیمیایی دریایی فراورده های شیمیایی دریایی فراورده های شیمیایی دریایی، خمیر اب یاب و نفت یاب naftyab 765x510